Kleuter ballet

In mijn peuter- en kleuter balletles is een prettige en vertrouwde sfeer erg belangrijk.

Uw kind komt spelenderwijs in aanraking met klassieke muziek, maar ook met kinderliedjes en de bij peuters en kleuters meer populaire muziek.

De muzikale ontwikkeling wordt gestimuleerd, de fantasie wordt geprikkeld, en uw kind leert spelenderwijs de grondbeginselen van de klassiek ballet techniek.

Er wordt op deskundige wijze geappelleerd aan de motorische vaardigheden van uw kind.

Vanaf 3 jaar